Lefter Roko’s Archive

Eseja fituese e konkursit “Write Now” në Shkodër

by | 05.12.2021

Nga Mateo Lufi. “Life was never meant to be a competition, but social media suddenly made it one. Social media was meant to connect us as a society and in … Continue reading

Programet e verës: Summer Camp & Summer School (Shkodër)

by | 05.07.2021

  “SUMMER CAMP” – 09:00- 12:00 E HËNË – E PREMTE, 14 QERSHOR – 17 KORRIK,  MOSHA 6-12 VJEÇ Qëllimi i këtij programi është praktikimi dhe përforcimi i njohurive të … Continue reading

Programet e verës: Summer Camp & Summer School

by | 05.07.2021

“SUMMER CAMP” – 08:30-12:30 E HËNË – E PREMTE, 14 QERSHOR – 17 KORRIK,  MOSHA 6-12 VJEÇ Qëllimi i këtij programi është praktikimi dhe përforcimi i njohurive të gjuhës angleze, … Continue reading

Të kuptojmë një tekst pa hapur fjalorin

by | 05.05.2021

Gjatë leximit të një teksti ju  mund të haseni me fjalë ose shprehje të panjohura. Një strategji e mirë është kapërcimi i tyre, nëse ato nuk janë të nevojshmë për … Continue reading

Si të arrijmë rezultatin e dëshiruar në TOEFL?

by | 04.28.2021

Provimi i TOEFL-it është i vlefshëm për të gjithë ata studentë që dëshirojnë të vazhdojnë studimet pasuniversitare, jashtë apo në Shqipëri. Ai vlerëson aftësinë tuaja për të përdorur dhe kuptuar … Continue reading

Këshillat tona mbi të folurit e një gjuhe të huaj

by | 04.21.2021

Të folurit është një aftësi komplekse e cila kërkon eksperiencë dhe praktike. Çdokush që mëson një gjuhë të huaj has vështirësi dhe probleme në zhvillimin e kësaj aftësie.  Mënyra më e … Continue reading

New Albanian classes

by | 03.30.2021

New Albanian classes from April 7th 🗓 Online, or in-person, you’ll be able to learn the language from our most experienced teachers and well designed methods! Learn more by contacting … Continue reading

Njoftim mbi kufizimin e orareve

by | 02.11.2021

Sipas urdhërit të Ministrisë së Shëndetësisë mbi kufizimin e përkohshëm të orarit të lëvizjes prej orës 20:00, ju njoftojmë se grupet e fundit mësimore, që nisin në orën 18:30, do … Continue reading

“Abetare Online” English version

by | 09.09.2020

Albanians should learn Albanian! Our beautiful Albanian language should be spoken around the world, especially in homes with Albanian roots. The Abraham Lincoln Center of Shkodra has launched its new … Continue reading

Business English Skills for Professionals

by | 07.07.2020

Business English skills are essential for getting ahead at work. Improving your business English vocabulary and knowledge will help you work more effectively and open up new career opportunities. This … Continue reading

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2