Prill, 2021

Si të arrijmë rezultatin e dëshiruar në TOEFL?

by | 04.28.2021

Provimi i TOEFL-it është i vlefshëm për të gjithë ata studentë që dëshirojnë të vazhdojnë studimet pasuniversitare, jashtë apo në Shqipëri. Ai vlerëson aftësinë tuaja për të përdorur dhe kuptuar … Continue reading

Këshillat tona mbi të folurit e një gjuhe të huaj

by | 04.21.2021

Të folurit është një aftësi komplekse e cila kërkon eksperiencë dhe praktike. Çdokush që mëson një gjuhë të huaj has vështirësi dhe probleme në zhvillimin e kësaj aftësie.  Mënyra më e … Continue reading