Në Lincoln, ne i adhurojmë fëmijët. Ne e konsiderojmë privilegj t’i japim formë dhe t’i pajisim brezat e rinj në rrugën e suksesit. Përdorim metodat më frytdhënëse dhe të fundit për mësimdhënien, duke premtuar sukses për fëmijën tuaj. Ne ofrojmë një mjedis ku miqësia e tyre merr jetë.

Me një staf përkujdesës, dashamirës dhe energjik, fëmija juaj do të dëshirojë të vijë në klasë. Ju do të na falenderoni jo vetëm për mënyrën se si u mësojmë atyre anglisht, por edhe për mënyrën se si rriten të lumtur dhe me vetëbesim. Tani, ne ofrojmë programe për fëmijët e moshave 4-14 vjec.

Shënim: Nëse dëshironi t’i shihni klasat tona para se të merrni një vendi, jeni gjithnjë të mirëpritur të sillni fëmijën tuaj për të ndjekur disa klasa pa asnjë detyrim.


Nga Blogu ynë për fëmijët