Qendra Lincoln e filloi aktivitetin e saj në Shkodër në vitin 2015

Ne ndihemi krenarë që po vazhdojmë traditën tonë të nisur në Tiranë më 1997, në cilësi, përkujdesje ndaj studentëve tanë, si dhe përfshirjen e komunitetit.

Ne ofrojmë kurse për të gjitha nivelet e gjuhës angleze. Fëmijët, studentët dhe të rriturit mund të përfitojnë arritje akademike, mundësi zhvillimi në karrierë dhe përfshirje në komunitetin ndërkombëtar përmes aftësive komunikuese. Jemi këtu për studentët tanë!

Kurse anglisht për fëmijë

Moshat 5-7 vjeç

Moshat 8–10 vjeç

Moshat 10+ vjeç

Moshat 13-16 vjeç

Kurset të tjera për fëmijë

Programi "Study Hall" 6-10 vjeç

Gjermanishtja si Gjuhë e Huaj

​Kurse arti

Kurse për të rriturit

Kurse për gjuhën Angleze

Kurs për gjuhën Gjermane

Përgatitja për Maturën Shtetërore

Përgatitja dhe Testimi për TOEFL

Përgatitja dhe Provimi i IELTS

Përgatitja për Provimin APTIS


Unë si prind zgjodha që fëmija im të mësojë anglisht pranë qendrës Linkoln, pasi çdo nënë do më të mirën për djalin e saj. Profesionalizmi në lëndën e anglishtes, përkushtimi, komunikimi, sjellja me shumë dashuri ndaj djalit tim, me bindin mua si prind, që qendra Linkoln është më e mira.


Edlira - mami i Reit

Unë kam eksperiencë shumë të mirë në Linkoln. Mësuese Migena është e mrekullueshme. Kam mësuar për kafshët, numrat, ushqimet, etj.

Unë dhe prindërit e mi jemi shumë të kënaqur me këtë kurs, pasi më ka ndihmuar të përmirësohem shumë edhe në shkollë. Kam shumë shokë të rinj dhe për më tepër kam marrë edhe edukatë për sjelljen. Është shumë bukur në Linkoln dhe I kanë të gjitha kushtet për fëmijë. Jam shumë e gëzuar që mësoj në këtë qendër!


Evi Dajani, Superminds 2

Jam prind i dy fëmijëve që ndjekin programin Lincoln që në fillesën e tij këtu në Shkodër dhe mund të them se është një mënyrë e pëlqyeshme për mësimin e anglishtes. Aplikimi i metodave të përditësuara dhe stafi shumë i kualifikuar dhe i motivuar i mësuesve, më bënë të besoj fort në realizimin e atyre pritshmërive që kisha unë lidhur me mësimin e anglishtes nga fëmijët e mi.

Tashmë ata janë familjarizuar me gjuhën, u vjen si gjuha e nënës dhe mbi të gjitha kanë dëshirë të mësojnë anglisht.

Ajo ç’ka dua të vlerësoj gjithashtu, është mënyra e pritjes së fëmijës dhe fryma e komunikimit gjatë gjithë kohës së prezencës së tyre aty.

Jam e gëzuar që fëmijët e mi mësojnë anglisht me një metodë të sprovuar dhe të suksesshme në gjithë botën!


Yllka - mami i Leas dhe Peter

Jam e kënaqur me qendrën Linkoln në të gjitha aspektet dhe shpresoj të vazhdojnë kështu.

Jam e kënaqur me mënyrën si mësuesja zhvillon orën e mësimit. Më pëlqen serioziteti i treguar që në momentin e aplikimit për të hyrë në këtë qendër. Nëse do të më kërkohet një mendim nga miqtë e mi, do ua sugjeroja patjetër.


Ilda Prendi, Interchange Intro