Prill, 2018

Emotional Intelligence at Work Training

by | 04.30.2018

Would you like reduce stress at work? Improve the quality of your relationships? Make better decisions? The Lincoln Center’s Emotional Intelligence at Work course is designed to help you: increase … Continue reading

In the classroom of a great teacher … at the Lincoln Center

by | 04.24.2018

“I’m in the presence of a great teacher” was the first thought that came to my mind as Nikolina began interacting with the students in her classroom. She doesn’t just … Continue reading

Të kuptojmë një tekst pa hapur fjalorin

by | 04.03.2018

Gjatë leximit të një teksti ju mund të ndesheni me fjalë ose shprehje të panjohura. Një strategji e mirë është kapërcimi i tyre, nëse ato nuk janë të nevojshme për … Continue reading