Misioni

Qendra Lincoln e Shqipërisë është një institucion arsimor i përkushtuar të pajisë brezat e udhëheqësve aktualë dhe të ardhshëm me aftësitë më të mira në gjuhë,  komunikim dhe profesion.

Vizioni

Vizioni i Qendrës Lincoln në Shqipëri është t’i shohë shqiptarët të rriten në aftësitë për të udhëhequr në vend dhe në botë.

Premtimi

Vlera jonë e udhëhequr drejt shërbimit i pajis studentët tanë me programet mësimore më të mira, edukatorët më të mirë dhe me një mjedis akademik global, për t’i mbështetur ata në arritjet e tyre personale dhe profesionale në fushën e gjuhës dhe të biznesit.

 

 

“Unë besoj se gjatë ekzistencës së tij, njeriu e ka për detyrë të përmirësojë jo vetëm kushtet e veta, po edhe të ndihmojë në përmirësimin e gjithë njerëzimit; dhe prandaj, pa hyrë në detajet e kësaj çështjeje, do të them thjesht se unë jam pro atyre mjeteve që do t’i japin të mirën më të madhe numrit më të madh.”
Presidenti Abraham Lincoln, teksa u fliste emigrantëve gjermanë më 1861