Janar, 2019

Përfito nga një ulje speciale deri më 6 shkurt!

by | 01.31.2019

Në Linkoln fillojnë klasat e reja të gjuhës angleze e gjermane në 6 shkurt. Nëse regjistroheni për herë të parë, ju ofrojmë 20% ulje për klasat në oraret 14:00 dhe 15:30. Mos … Continue reading

Programi i kontabilitetit praktik

by | 01.20.2019

Ky program i shërben të gjithë studentëve të financës dhe kontabilitetit, të porsadipllomuar ose ende në shkollë. Programi synon t’ju përgatisë dhe pajisë me njohuritë e duhura në këtë fushë.Programi … Continue reading

Kurs për AutoCAD

by | 01.20.2019

AutoCAD është programi që ju mundëson projektimin dhe vizatimin e saktë nga ana gjeometrike të një projekti si në dy dimensionale (2D) dhe tre dimensionale (3D). Programi gjen përdorim në … Continue reading

Do you want to manage time like the 9%?

by | 01.09.2019

Want to be PRODUCTIVE like the 9%? A recent study of 1,500 executives worldwide by McKinsey & Company showed that only 9% were “highly satisfied” with how they spend their time. Are … Continue reading

Kurset e pranverës për të rriturit

by | 01.07.2019

Mirë se erdhe!​Suksesi nuk duhet të jetë thjesht një slogan. Eksperienca na tregon se suksesi i vërtetë kërkon mjaft punë dhe përpjekje për t’u arritur. Këtu në qendrat Linkoln, nuk ju … Continue reading

Kurset e pranverës për fëmijë

by | 01.07.2019

Të dashur prindër dhe familjarë!Në Linkoln, ne i adhurojmë fëmijët. Ne e konsiderojmë privilegj t’i japim formë dhe t’i pajisim brezat e rinj në rrugën e suksesit. Përdorim metodat më … Continue reading