​Kursi Përgatitor për Maturën Shtetërore

Matura Shteterore - pergatitje per gjuhen angleze

Qendra Linkoln siguron një mundësi të shkëlqyer për nxënësit e shkollës së mesme që aplikojnë në universitetet e vendit duke ofruar përgatitje për testin e gjuhës angleze të maturës shtetërore.

Ky kurs shumë intensiv është dizenjuar specifikisht për ata nxënës që po përgatiten për testin e tyre të anglishtes së Maturës Shtetërore. U ofron studentëve një trajnim të anglishtes së nivelit mbi-mesatar me njohuri mbi strukturat e gramatikës për të përmirësuar komunikimin akademik. Pas mbarimit të këtij kursi studentët mund të tregojnë aftësi më të avancuara të kuptimit të gjuhës, dhe saktësi gramatikore.

Ky kurs i veçantë përkon me programin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencave të Shqipërisë. Kursi do i ndihmojë studentët jo vetëm të përmirësojnë dhe t’i mjeshtërojnë aftësitë e tyre në Anglisht, por gjithashtu edhe të marrin pikë të larta në testin e tyre të maturës.