Klikoni titujt për të mësuar më shumë rreth kurseve ​specifike që ofrojmë:

​​Business English

​​Writing for Impact

​Intellectual and Business Conversation

​English for Marketing Professionals

​Profesionalizëm për Sekretaret në një Mjedis Shumëgjuhësh

​Anglishte Profesionale - Financë

​Anglishte Profesionale - Ligj

​Anglishte Profesionale - Mjekësi