Regjistrimet vazhdojnë!

2019 Adults Summer Courses

Kemi ende klasa në pritje që mund të fillojnë në çdo moment!

Nëse dëshiron të përmirësosh gjuhën angleze dhe gjermane këtë verë, atëherë Linkolni është vendi i duhur.

Në kurset tona do gjeni një ndërthurje optimale për të përmirësuar të katër aftësitë gjuhësore: dëgjimin, leximin, shkrimin dhe bashkëbisedimin.

Materialet bashkëkohore dhe përkujdesja individuale e mësuesit në klasë, do t’ju ndihmojnë të forconi pikat e dobëta, si dhe përmirësoni më tej njohuritë e përvetësuara më parë.

Këtë verë kurset e gjuhës angleze do asistohen edhe nga një grup të rinjsh nga Amerika.

Më poshtë mund të gjeni një listë të përmbledhur kursesh verore:

Kurse të gjuhës angleze

Kurse të gjuhës gjermane

Anglishtja për qëllime specifike

TOEFL / IELTS / Aptis / SAT

Kurset “Blended Learning”

Kurse të gjuhës shqipe

Regjistrimet vazhdojnë!