Klikoni titujt për të mësuar më shumë rreth kurseve ​specifike që ofrojmë:

​Testimi për Certifikimin e Gjuhës Angleze

​Përgatitja dhe Testimi për TOEFL

​Përgatitja dhe Provimi i IELTS

​Përgatitja për Provimin APTIS

Provimet ACCA on demand

Shënim: Ju ​inkurajojmë të vini në ​çdo moment pranë qendrave tona për të testuar nivelin tuaj gjuhësor.

Në periudha të caktuara ofrohen edhe kurse intensive.​


The courses I completed at Lincoln allowed me to pass all the prerequisite exams to get admitted at a University in Canada. The instructors were dedicated not only to follow the course specific curriculum, but also to cater specific training to my needs. Lincoln helped me pass TOEFL iBT and GMAT


A TOEFL Student -26 years’ old

Mesazh falenderimi për mësuesen e IELTS

Mësuese Anila, unë ndodhem në Kanada dhe më në fund e realizova ëndrrën time ????.

Kam dhënë IELTS këtej dhe dola mirë. Materialet që lexova kanë qenë ato që kemi bërë bashkë.

Faleminderit shumë “zysha” për të gjithë punën tënde dhe përkushtimin. Edhe pas 3 viteve, këshillat e tua dhe shënimet që na jepje, janë ato që më ndihmuan.


Studente e IELTS në Kanada