Kjo faqe ёshtё njё mundёsi pёr tё ndarё së bashku nevojat apo dёshirat tuaja arsimore. Ky ёshtё njё proces i thjeshtё prej tre hapash.

Hapi 1

Plotёsoni formularin e regjistrimit qё do tё gjeni mё poshtё. Duke e plotёsuar kёtё formular ju do tё shkurtoni kohёn kur tё vini pranё Lincoln-it.

Hapi 2

Vizitoni njёrёn prej qendrave tona në të cilën dёshironi tё bёni kursin pёr tё kryer njё vlerёsim me shkrim prej 1 ore tё njohurive tuaja mbi gjuhёn qё doni tё studioni.

Hapi 3

Zgjidhni kursin tuaj, bёni pagesёn dhe mund tё futeni nё klasё.

Verifikimi