Primary Colors

Fëmijët e Primary Colors 3 prezantojnë projektet me temë “Reduce, reuse, recycle!”

by | 12.23.2016

Këto ishin projektet e përgatitura nga vetë fëmijët e klasës “Primary Colors 3” me mësuese Juledën te Lincoln 1 me temë “Reduce, reuse, recycle!” Fëmijët përdorën materiale tërësisht të riciklueshme … Continue reading