Gjuha italiane si gjuhë e huaj [ITA 101–103]

Këto kurse synojnë të përmbushin nevojat e studentëve që duan të fokusohen në gjuhën e jetës së përditshme, megjithëse japin dhe informacion mbi kulturën, historinë dhe traditat bashkëkohore të Italisë.
Espresso është një seri italiane me tre nivele për studentë të huaj të rritur ose adoleshentë. Përkrah Kuadrit Europian të Mësimit të Gjuhëve, ribotimi i përmirësuar i Espresso është pasuruar me rubrikat e kulturës, vetëvlerësimit të aftësive dhe strategjive të të nxënit si edhe aktivitete të fokusuara në përdorimin e gjuhës.

I detyrueshëm: ITA 101–103