Komunikim Ndërkulturor

Kapërcimi i pengesave kulturore dhe rritja e biznesit.

Objektivat e Mësimit:

 • Të zhvillojnë vetëdije mbi kulturën dhe ndikimin e saj në komunikim
 • Të përftojnë aftësi dhe sjellje që rrisin kompetencat ndërkulturore
 • Të kalojnë nga komunikimi verbal në atë joverbal në bazë të kërkesave specifike të një diskutimi
 • Të mësojnë se etnocentrizmi, racizmi dhe paragjykimet ndikojnë në komunikim
 • Të vendosin raporte, të ndërtojnë besim dhe të japin ‘feedback’ bashkëpunëtoreve të kulturave të tjera.

Komunikimi në Biznes

Rritja e komunikimit mes kolegëve dhe klientëve.

Objektivat:

 • Të arrini rezultate cilësore me anë të dialogut të drejtpërdrejtë
 • Të rritni kënaqësinë së klientit dhe moralit të grupeve
 • Të pakësoni rrezikun e komunikimit të keq që mund të ngadalësojë ecurinë e projektit
 • Të pakësoni stresin e punonjësve

Prezantime Dinamike

Prezantimet bëjnë dallimin mes suksesit dhe dështimit, si në rastet e përmbylljes së shitjeve ashtu edhe në aktivizimin e ekipit.

Objektivat:

 • Të zhvilloni vetëbesim gjatë prezantimeve
 • Të planifikoni me efikasitet dhe të organizoni prezantime sipas audiencës dhe rezultateve të dëshiruara
 • Të vëzhgoni, identifikoni dhe praktikoni aftësitë verbale dhe fizike për të patur ndikim maksimal

Gjuha e Trupit dhe Prezantimet

Prezantoni veten dhe komunikoni me vetëbesim para një grupi.

Objektivat:

 • Të dukeni dhe ndjeheni me vetëbesim gjatë prezantimit para një grupi
 • Të përdorni gjuhën e trupit për të përfshirë audiencën

Hartimi me Efikasitet i Temave të Biznesit

Komunikoni qartë për një ndikim sa më të madh

Objektivat:

 • Të shkruani në mënyrë më efikase dhe logjike
 • Të organizoni një raport financiar të qartë
 • Të ndiheni më të sigurtë kur shkruani raporte edhe email-e në anglisht

Etika Moderne e Biznesit

Zbatoni standardet e etikës së biznesit në një shumëllojshmëri situatash tipike të kësaj fushe.

Objektivat: Pjesëmarrësit do kenë këto përfitime:

 • Të prezantojnë bashkëpunëtorët dhe kolegët në evenimentet e punës
 • Të zbatojnë etikën e përshtatshme në mbledhje, evenimente dhe detyrat e përditshme
 • Të kenë sjellje të mirë në komunikimin me telefon dhe me shkrim
 • Të zhvillojnë vetëbesim në aftësitë e sjelljes me njerëzit e tjerë gjatë ndërveprimeve me shkrim dhe të drejtpërdrejta

Komunikimi Anglisht në Recepsion

Krijoni një imazh pozitiv të organizatës suaj që nga biseda e parë

Objektivat: Pjesëmarrësit do kenë këto përfitime:

 • Të menaxhojnë biseda telefonike në mënyrë sa më të saktë dhe sjellshme
 • Të bëjnë pyetje të përshtatshme për të kuptuar nevojat e klientit
 • Të shmangin stresin e shkaktuar nga keqkuptimet

Negociatat me Përfitim Dypalësh

Arritja e rezultateve të kënaqshme për të gjitha palët përmes negociatave me klientët dhe profesionistë të tjerë.

Objektivat e Mësimit: Pjesëmarrësit do mësojnë:

 • Të kryejnë negociata të vështira me klientët blerës dhe negociatorë të tjerë
 • Të rrisin përfitimet përmes bashkëpunimit dhe mundësive të tjera për një marrëveshje të negociuar
 • Të fokusohen te interesat, problematikat dhe shmangia e situatave të rrezikshme.