Kjo është koha e regjistrimeve, fillojmë me 17 qershor!

Në Linkoln ne i ndihmojmë fëmijët të fitojnë besim ndaj vetes, duke zbuluar vlerat e talentet e tyre. Këtë vere ata do të përjetojnë aventura të reja, do të mësojnë aftësi jetësore e do të zhvillojnë pasionet e tyre.

Mësuesit tanë të talentuar do të punojnë çdo ditë me dashuri, të ndihmuar nga një grup të rinjsh amerikanë, duke krijuar një ambient jo vetëm argëtues por dhe anglisht-folës.

Për një pamje më të qartë ju ftojmë të shqyrtoni programet dhe kurset e ndryshme si më poshtë:

Kampet verore (moshat 5-12 vjeç)

Shkolla e verës – kurse anglisht (moshat 8-12 vjeç)

​Anglisht nëpërmjet muzikës (moshat 13 – 16 vjeç) 

Gjuha gjermane (moshat 8-10 vjeç) NEW!

Kurse teknologjie  (moshat 6 - 16 vjeç)

Programi i muzikës (moshat 4 - 16 vjeç)