GrapeSEED (Moshat 4–8)

Programi anglisht GrapeSEED është program i përthithjes së gjuhës në moshë të vogël për t’u mësuar anglisht fëmijëve nga mosha 4 deri 8. Fëmijët e përthithin informacionin më mirë kur ata argëtohen, duke angazhuar kështu trupin dhe mendjen. GrapeSEED përdor të njëjtat rregulla që e ndihmojnë një fëmijë të mësojë gjuhën e tij amtare. Si rezultat, fëmija zhvillon aftësinë e të menduarit në anglisht, një kusht i domosdoshëm për rrjedhshmërinë e një gjuhe. Këto rregulla janë:

  • Komunikimi vjen i pari, dhe jo gramatika
  • Fjalori rritet me anë të përdorimit të shpeshtë të shprehjeve të zakonshme, dhe jo duke e mësuar përmendësh.
  • Shqiptimi zhvillohet me vazhdimësi në dëgjim, lexim dhe komunikim.
  • Arritjet e larta vijnë si rezultat i përdorimit progresiv të gjuhës me kalimin e kohës.

GrapeSEED është në përputhje me Standardet e Përgjithshme për Mësimin e Anglishtes.

Lincoln është qendra e vetme e licensuar për Europën dhe vijon ta ofrojë këtë program unik në Shqipëri me mjaft sukses që nga viti 2012.

GrapeSEED [KDS 600–640]

Qendra Linkoln sjell këtë program të jashtëzakonshëm për mësimin e gjuhës në fëmijëri tri herë në javë në mëngjes ose pasdite. Ne krijojmë një orar të përshtatshëm për prindërit dhe fëmijët që të provojnë orën e mësimit 50 minutëshe e ndjekur menjëherë nga EEE (Essential English Exposure) për 40 minuta. EEE zgjeron eksperiencën e të nxënit përtej orës në klasë dhe kërkohet të praktikohet në shtëpi gjithashtu.

GrapeSEED Plus [KDS 700–740]

GrapeSEED Plus nga Qendrat Lincoln në Shqipëri është një program aq i mrekullueshëm për fëmijët sa që kemi tri vjet që vazhdojmë ta ofrojmë. Tani, jemi duke e ofruar atë në një formë më të zgjeruar. Në vend të praktikimit shtesë në shtëpi, fëmija juaj mund të përjetojë një mjedis anglishtfolës gjatë gjithë mëngjesit, për çdo ditë mësimore në Lincoln.

Përfitimet:

  • Mjedis anglishtfolës
  • GrapeSEED mëson anglishten sikurse një folës vendas e mëson atë
  • Mësues me eksperiencë në GrapeSEED
  • Përkujdesje gjithë mëngjesin duke përfshirë një vakt të vogël dhe lojra
  • Transport i mundësuar me pagesë shtesë

Shkrime nga Blogu ynë


Primary Colors (Moshat 8–10)

Primary Colors [KDS 101–104]

Ky program zbavitës me katër nivele është i mbushur me aktivitete argëtuese për të mësuar anglishten. Që në fillim fëmijët tuaj do të jenë plotësisht të përfshirë në të menduarit për veten dhe të bëjnë gjëra në mënyrë të pavarur. Temat në këtë program do të inkurajojnë fëmijën tuaj të zbulojë botën rreth tij/saj duke e bërë mësimnxënien më kuptimplotë dhe të paharrueshme.

I detyrueshëm: KDS 101, KDS 102, or KDS 103.

Shkrime nga Blogu ynë


Messages (Moshat 10–14)

Messages [KIDS 201–204]

Messages është një program i shkëlqyer me katër nivele për fëmijë më të rritur. Qëllime dhe rezultate të qarta për çdo mësim, gjë që mundëson që fëmija juaj të praktikojë menjëherë. Kursi ofron aktivitete interesante dhe argëtuese që do të ndihmonin fëmijën tuaj të mësonte një gjuhë të huaj në një mënyrë argëtuese.

I detyrueshëm: KDS 103, KDS 200, KDS 201, KDS 202, KDS 203 ose test vlerësimi.


English in Mind (Moshat 14–16)

English in Mind [KDS 301–304]

English in Mind ka një program të mrekullueshëm që ndërtohet mbi aftësitë e fituara të gjuhës. Ofron tema aktuale për studentët adoleshentë që të lexojnë dhe të diskutojnë. Tekset lexuese prezantojnë gjuhën e re në kontekst dhe mbështeten nga ushtrime të të kuptuarit dhe diskutime. Adoleshentët do të gjejnë ushtrime fjalori dhe gramatikë të qartë me të cilat ata punojnë kuptimin e fjalëve të reja. Programi përfshin një plan hap pas hapi për mësimin e të shkruarit duke dhënë shembuj dhe shumë mbështetje për planifikimin e pjesës së shkruar. Kjo metodë i dërgon studentët adoleshentë në nivelin më të lartë të gjuhës.