Kursi është i përshtatshëm për grupmoshën (10-14 vjeç). Aktivitetet e shumëllojshme jo vetëm do t’i ndihmojnë fëmijët të pasurojnë fjalorin rreth temave të ndryshme por edhe të përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore. Historitë, këngët, bashkëbisedimet në klasë, ilustrimet, punët në grup dhe  ato individuale do t’i stimulojnë më shumë fëmijët për të mësuar frëngjisht në një mjedis argëtues.