​The Lincoln Center started its activity in Shkodër in 2015

​We feel proud to continue the tradition started in Tirana in 1997, for quality, student care and community involvement.

We offer language courses for all ages and levels both in English and German. 

​English Courses for Children

​Ages 5-7​ years old

​Ages 8–10 years old

Ages 10+ ​years old

​Ages 13-16 years old

​Other Children's' Courses

​"Study Hall" Program for 6-10 year olds

​German language courses

​Arts courses

​Courses for Adults

​English Courses

​German Courses

Matura Shtetërore

TOEFL Course and Testing

IELTS Course and Testing

APTIS Course


Jam prind i dy fëmijëve që ndjekin programin Lincoln që në fillesën e tij këtu në Shkodër dhe mund të them se është një mënyrë e pëlqyeshme për mësimin e anglishtes. Aplikimi i metodave të përditësuara dhe stafi shumë i kualifikuar dhe i motivuar i mësuesve, më bënë të besoj fort në realizimin e atyre pritshmërive që kisha unë lidhur me mësimin e anglishtes nga fëmijët e mi.

Tashmë ata janë familjarizuar me gjuhën, u vjen si gjuha e nënës dhe mbi të gjitha kanë dëshirë të mësojnë anglisht.

Ajo ç’ka dua të vlerësoj gjithashtu, është mënyra e pritjes së fëmijës dhe fryma e komunikimit gjatë gjithë kohës së prezencës së tyre aty.

Jam e gëzuar që fëmijët e mi mësojnë anglisht me një metodë të sprovuar dhe të suksesshme në gjithë botën!


Yllka - mami i Leas dhe Peter

Unë si prind zgjodha që fëmija im të mësojë anglisht pranë qendrës Linkoln, pasi çdo nënë do më të mirën për djalin e saj. Profesionalizmi në lëndën e anglishtes, përkushtimi, komunikimi, sjellja me shumë dashuri ndaj djalit tim, me bindin mua si prind, që qendra Linkoln është më e mira.


Edlira - mami i Reit

Unë kam eksperiencë shumë të mirë në Linkoln. Mësuese Migena është e mrekullueshme. Kam mësuar për kafshët, numrat, ushqimet, etj.

Unë dhe prindërit e mi jemi shumë të kënaqur me këtë kurs, pasi më ka ndihmuar të përmirësohem shumë edhe në shkollë. Kam shumë shokë të rinj dhe për më tepër kam marrë edhe edukatë për sjelljen. Është shumë bukur në Linkoln dhe I kanë të gjitha kushtet për fëmijë. Jam shumë e gëzuar që mësoj në këtë qendër!


Evi Dajani, Superminds 2

Jam e kënaqur me qendrën Linkoln në të gjitha aspektet dhe shpresoj të vazhdojnë kështu.

Jam e kënaqur me mënyrën si mësuesja zhvillon orën e mësimit. Më pëlqen serioziteti i treguar që në momentin e aplikimit për të hyrë në këtë qendër. Nëse do të më kërkohet një mendim nga miqtë e mi, do ua sugjeroja patjetër.


Ilda Prendi, Interchange Intro