Ju ëndërroni për të ardhmen tuaj, profesionin tuaj të ardhshëm, familjen tuaj të ardhshme, suksesin tuaj. Mësimi i anglishtes dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kritik janë thelbësore për të ardhmen e gjithsecilit.

Shumica e mësimeve akademike jepen në anglisht. Shumë mundësi punësimi ofrohen për ata që flasin anglisht. Shumica e filmave dhe muzikës që ju dëgjoni është në anglisht. Lincoln do t’ju ndihmojë të krijoni qëllime të arritshme dhe më pas t’i tejkaloni ato. E sigurisht që ne duam që ju të argëtoheni gjatë gjithë kohës.


Nga Blogu ynë për studentët